F.A.Q

Pytania i odpowiedzi

Promieniowanie podczerwone leży między widzialną, a niewidzialną częścią widma elektromagnetycznego. Źródłem promieniowania podczerwonego jest ciepło. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273.15 °C lub 0 K) emituje promieniowanie w zakresie podczerwonym. Nawet ciała, które wydają się nam bardzo zimne, takie jak kostki lodu, emitują promieniowanie podczerwone. Działania promieniowania podczerwonego doświadczamy na co dzień. Ciepło, które czujemy od słońca, ognia czy kaloryfera jest podczerwienią. Im cieplejsze jest ciało, tym więcej promieniowania podczerwonego emituje.

Czas pomiaru termowizyjnego uzależniony jest od skomplikowania problemu. Najczęściej badanie termowizyjne mieszkania trwa od 60 do 90 minut. Pomiar termowizyjny domku trwa od 90 do 120 minut.

Pomiar termowizyjny najlepiej wykonać w sezonie grzewczym przy różnicy temperatur co najmniej 15 K (°C) pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną budynku.

Przegląd budynku z użyciem kamery termowizyjnej umożliwia:

– zobrazować straty energii

– wykryć brakującą lub uszkodzoną izolację

– zidentyfikować miejsca przenikania powietrza

– wykryć zawilgocenie izolacji w dachach i w ścianach

– ocenić jakość montażu okien i drzwi zewnętrznych

– wykryć mostki termiczne

– zlokalizować przecieki w dachach

– odszukać uszkodzenia w rurach z ciepłą wodą

– wykryć wady w instalacjach elektrycznych.

Na 24 godziny przed pomiarem należy starać się utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach w przedziale od 19 do 23 °C, a na dwie godziny przed pomiarem należy skręcić termostaty na 0.

W dniu pomiaru nie należy wietrzyć pomieszczeń. Na minimum 8 godzin przed pomiarem należy odsłonić wszystkie okna, podnieść wszystkie rolety, zdjąć wszystkie przedmioty z parapetów.

W dniu wykonywania pomiary nie należy uruchamiać silnych punktowych źródeł ciepła np. kominka. Dla zwiększenia dokładności pomiary warto zapewnić dobry dostęp optyczny do miejsc które Państwa zdaniem należy zbadać – odsunąć przedmioty na odległość około 0,5m.

Kamera termowizyjna nie pozwala zobaczyć co znajduje się za ścianą, szybą itd. Kamera termowizyjna mierzy rozkład temperatury na badanej powierzchni i przedstawia go w postaci termogramu. Każdy piksel w termogramie jest w istocie odczytem wartości temperatury.

Pirometr może mierzyć temperaturę w jednym punkcie. Kamera termowizyjna może mierzyć temperaturę w całym obrazie. Kamera o rozdzielczości obrazu 60×60 pikseli oznacza że jej użycie odpowiada jednoczesnemu zastosowaniu 3600 pirometrów. Im wyższa rozdzielczość kamery tym dokładniejszy jest pomiar.